Loading

SHARWA TEKNOLOJİ HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ÖN BİLGİLENDİRME FORMU 

İşbu Ön Bilgilendirme Formu (“Form”), Hızlı Ecza üzerinden vermekte olduğunuz Sipariş için  yapacağınız Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) öncesinde bilgi amaçlı olarak tarafınıza  sunulmaktadır. 

 1. SİPARİŞ HAKKINDA DETAYLAR 
 2. Satıcı Bilgileri 

Unvan: Sharwa Teknoloji Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi (“Sharwa”) 

Adres: Zümrütevler Mah. Ural Sk. Gerçek Kozmetik Blok No:11 Maltepe/İstanbul Telefon: +90 0216 589 2734 

E-posta: info@sharwa.com.tr 

Mersis No: 0769188555400001 

 1. Kullanıcı Bilgileri 

Teslim edilecek kişi:  

Teslimat Adresi:  

Telefon:  

E-posta:  

 1. Fatura Bilgileri 

Adı/Soyadı/Unvanı:  

Adres:  

Telefon:  

E-posta:  

 1. Ürün Hakkında Bilgiler 

Ürün(ler)’in temel özelliklerine (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) Hızlı Ecza’da yer  verilmektedir. Hızlı Ecza’da ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve diğer her türlü bilgi Sharwa tarafından güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar  ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Sözleşme konusu Ürün(ler)’in tüm vergiler dâhil satış fiyatı  aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Ürün Açıklaması  Adet  Peşin Fiyatı  Satış Fiyatı (KDV  Dahil)

 

 1. Teslimat Bilgisi 

Teslimat Adresi : 

Teslim Edilecek Kişi : 

Fatura Adresi : 

Sipariş Tarihi : 

Teslim Şekli :

 1. TANIMLAR 

Form ve Sözleşme’nin yorumlanmasında aşağıdaki ifadeler, burada atfedilen anlamları taşımaktadır. Form veya Sözleşme’de tanımlanmayan fakat büyük harf ile başlayan ifadeler Kullanım Koşulları’nda tanımlanan anlamları taşımaktadır. 

Hızlı Ecza : Kullanıcılar’ın Android ve Apple Store vasıtasıyla indirmek suretiyle üye  olduğu ve Sipariş verebildiği Sharwa’ya ait mobil uygulamayı ifade eder. 

Kanun : 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u ifade eder. 

Kart Saklama  Altyapısı 

: Kullanıcı’nın bir kereye mahsus olmak üzere kredi/banka kartı bilgilerini  Hızlı Ecza’ya girdiği ve bu bilgilerin daha sonraki kullanımlarda bir daha  ödeme bilgilerini girmeyi gerektirmeden kullanılmasının sağlandığı  sistemi ifade eder.  

Kullanıcı(lar) : Hızlı Ecza üzerinden Kullanım Koşulları’nı kabul etmek suretiyle üye olan kişileri ifade eder.  

Kullanım  

Koşulları 

Mücbir Sebep  Halleri 

: Kullanıcı’nın Hızlı Ecza’ya üye olduğu esnada kabul ettiği kullanım  koşullarını ifade eder. 

: Nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri, ulaşım kesintisi, elektrik  kesintisi, altyapı ve internet arızaları, iletişim sorunları, doğal afetler,  isyan, yaygın şiddet hareketleri, savaş, grev, salgın hastalık gibi olağanüstü  olaylar veya resmi makamların düzenlemeleri dahil ancak bunlarla sınırlı  olmaksızın Taraflar’ın yükümlülüklerini yerine getirmesini objektif olarak  engelleyebilecek veya geciktirebilecek nitelikteki durumlar. 

Sharwa : Sharwa Teknoloji Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi’ni ifade eder. Sipariş : Kullanıcı’nın Hızlı Ecza üzerinden Ürün(ler) sipariş vermesini ifade eder.  Sipariş Bedeli : Kullanıcı’nın Sipariş verdiği Ürün(ler)’in satış fiyatı, teslimat masrafları  ve diğer her türlü vergi, resim, harç gibi ek ücretlerin toplamını ifade eder. 

Sözleşme : Taraflar arasında bu Form’da yer alan bilgiler uyarınca kurulan mesafeli  satış sözleşmesini ifade eder.  

Ürün(ler) : Hızlı Ecza’da bulunan, Kullanıcı’nın mevcut seçenekler arasında seçtiği ve  Sipariş verdiği, Sharwa’nın da Kullanıcı’ya sağladığı ürünleri ifade eder.  

Yönetmelik : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni ifade eder. 

Sharwa ve Kullanıcı ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır. 

 1. ÖDEME 

3.1. Kullanıcı’nın kredi kartı veya banka kartı ile Sipariş Bedeli’ni ödeme işlemleri kapsamında  yapacağı ödemelerde Kart Saklama Altyapısı olarak Masterpass alt yapısı kullanılır. Kullanıcı’ya ait  kredi kartı bilgileri Sharwa ile paylaşılmaz. Bu yöntemle yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde  bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka  Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. Kullanıcı, Hızlı  Ecza’da birden fazla kredi/banka kartı ya da ödeme aracı tanımlayarak seçtiği kredi/banka kartı ya da  ödeme aracı ile işlem yapabilir. 

3.2. Ürün(ler)’in Sipariş Bedeli, Kart Saklama Altyapısı kullanılarak Kullanıcı’nın Sipariş  esnasında bilgilerini girerek seçtiği kredi/banka kartından, Sipariş verildiği an tahsil edilecektir. 

3.3. Kullanıcı’nın tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Sipariş’i teslim eden kuryeye bahşiş  ödemesi yapmak istemesi halinde, Hızlı Ecza’da yer alan bahşiş tutarlarından birini seçmesi veya  dilediği miktarı manuel olarak ekledikten sonra yönlendirildiği ödeme ekranı sayfasından onay vermesi  gerekmektedir.  

3.4. Aksi açık bir şekilde belirtilmediği sürece Hızlı Ecza üzerinden verilen Siparişler’e ait, Ürün’ün  teslimat masrafları ve diğer her türlü vergi, resim, harç gibi ek ücretler Kullanıcı’ya aittir. Herhangi bir  nedenle Kullanıcı tarafından Sipariş Bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka/finans kuruşu  tarafından iptal edilirse, Sharwa, teslim yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilecektir. 

3.5. Kullanıcı’nın kendi tercihine bağlı olarak bahşiş ödemesi yapmış olması halinde söz konusu  ödeme banka/finans kuruşu tarafından iptal edilmediği sürece Sharwa bahse konu tüm bahşiş tutarını  tahsil etmiş olacaktır ve Kullanıcı’nın herhangi bir sebeple (Sipariş’in iptali de dahil) bahşişin iade  edilmesini talep hakkı bulunmamaktadır. Bir diğer ifadeyle bahşiş ödemesi iptal edilememekte ve  Kullanıcı’ya iade edilememektedir. 

3.6. Kullanıcı’nın, kredi/banka kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart  sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya  karşı sorumlu olacaktır.  

 1. TESLİMAT 

4.1. Hızlı Ecza üzerinden gösterilen teslim süresi, Sharwa’nın teslimatı gerçekleştirmeyi hedeflediği  tahmini ve bağlayıcı olmayan bir süredir. Ürün(ler), Sipariş tarihinden itibaren 3 (üç) günlük süreyi  aşmamak koşulu ile Kullanıcı veya Kullanıcı’nın belirttiği adresteki kişi/kuruluşa en kısa zamanda  teslim edilir. Sipariş tarihinden itibaren 3 (üç) günlük süre içerisinde teslimatın gerçekleşmemiş olması  halinde Kullanıcı, siparişini iptal edebilir. 

4.2. Sharwa, ancak kendisi tarafından belirlenmek suretiyle Hızlı Ecza üzerinden ilan edilen  kapsama alanlarında teslimat yapabilmektedir. Hızlı Ecza üzerinden Sipariş alınabilen bu kapsama  alanları haricinde teslimat gerçekleştirilmemektedir. 

4.3. Ürün(ler), Kullanıcı’nın Sipariş esnasında bildirdiği adrese teslim edilecektir, Sipariş verildikten  sonra ilgili Sipariş’e dair adres değiştirilemez. Kullanıcı’nın tercih etmesi halinde, Mesafeli Satış  Sözleşmesi’nde belirtilen koşullarda temassız teslimat yöntemi ile (OTP Kodu) teslim de mümkün  olabilmektedir. Kullanıcı ya da belirlediği alıcının teslimat adresinde bulunmaması, teslim almaması  veya hatalı adres bildirilmesi durumunda Sharwa, hiçbir sorumluluk kabul etmez, böyle bir durumda  Sharwa, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş kabul edilecektir. Bu nedenle, Kullanıcı’nın  Sipariş’i geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Sipariş’in Kullanıcı’nın kusurundan  dolayı beklemiş olması ve/veya Sipariş’in teslim edilememesi nedeniyle Sharwa’ya iade edilmesinden  dolayı oluşan giderler Kullanıcı’ya ait olacaktır. 

4.4. Sharwa, Ürün/ler’i tedarik edemeyeceğinin anlaşılması halinde, Kullanıcı’yı en kısa süre  içerisinde bilgilendirecek ve açık onayını alması koşulu ile, ilgili Ürün/ler ile eşit kalite ve fiyatta farklı  bir Ürün tedarik edebilecektir. Kullanıcı’nın bu duruma onay vermemesi halinde Sipariş iptal edilecek  ve eksik Ürün’e ait bedel Kullanıcı’ya iade edilecektir. 

4.5. Mücbir Sebep Halleri’nin varlığı nedeniyle teslimatın gerçekleştirilemeyeceğinin anlaşılması  üzerine Sharwa, bu durumu mümkün olan en kısa sürede Kullanıcı’ya bildirecektir.

 1. CAYMA HAKKI 

5.1. Kullanıcı, Ürün(ler)’i teslim aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe  göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir. Kullanıcı,  Sözleşme’nin kurulmasından Ürün’ün teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. 

5.2. Cayma hakkının kullanılabilmesi için Ürün’ün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve  kullanılmamış olması şarttır. İade edilecek Ürün’ün, kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ve  faturası ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Şüpheye mahal vermemek  adına, aşağıda sayılan durumlarda cayma hakkı kullanılamaz: 

 1. Ürün(ler)’in fiyatının, satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmadan finansal piyasalardaki  dalgalanmalara bağlı olarak değişmesi. 
 2. Kullanıcı’nın istek ve/veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda kişiye özel hazırlanan mallar. iii. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek Ürün(ler). 
 3. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan  Ürün(ler)’den; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanlar. 
 4. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan  Ürün(ler). 

Cayma hakkının istisnasını teşkil eden hallerde cayma hakkından faydalanılamayacağı gibi, bu hakkı  usulüne uygun veya zamanında kullanmadığı durumda Kullanıcı, cayma hakkını kaybeder. 

5.3. Kullanıcı, cayma hakkını kullanarak Ürün’ü iade etmek istemesi halinde, bu talebini yukarıda  belirtilen 14 (on dört) günlük süre içinde Sharwa’yı, [-] telefon numarasından (müşteri temsilcisi hattı)  arayarak veya info@sharwa.com.tr adresine e-posta atarak ilgili cayma bildirimini yönelttiği tarihten  itibaren 10 (on) gün içerisinde Ürün’ü herhangi bir kargo şirketi ile veya Sharwa’nın anlaşmalı olduğu  kargo firmalarından temin edeceği iade kodu ile birlikte masrafları Sharwa’ya ait olmak üzere iade  edebilecektir.  

5.4. Cayma hakkının kullanılması halinde; (i) 3. kişiye veya Kullanıcı’ya teslim edilen ürünün  faturası, (ii) iade formu ve (iii) iade edilecek Ürün(ler)’in kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları  ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Sharwa, Kullanıcı’nın talebini  aldıktan sonra en geç 14 (on dört) gün içerisinde, Ürün’ün iadesini kabul edip Ürün bedelini ilgili  bankaya ödeyecektir. 

5.5. Kullanıcı’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle Ürün’ün değerinde bir azalma olursa veya  iade imkânsızlaşırsa Kullanıcı kusuru oranında Sharwa’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlü  olacaktır. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle Sharwa tarafından düzenlenen kampanya limit  tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilecektir. 

5.6. Kredi/banka kartı ile alınmış Ürün için cayma hakkının kullanılması veya başka herhangi bir  sebeple Ürün’ün iadesi veya Sipariş’in iptal edilmesi durumunda Sharwa, Kullanıcı’ya nakit para ile  ödeme yapamamaktadır. İlgili Ürün’e ait bedelin kredi/banka kartına iadesi, ilgili bankanın  prosedürlerine göre yapılmaktadır. 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ VE FİKRİ  MÜLKİYET 

6.1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanan  verileriniz Sharwa tarafından, sizlere sunulan aydınlatma metinlerinde yer alan şekillerde işlenecektir.

6.2. Kullanıcılar’a, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü Ürün ve hizmete ilişkin tanıtım,  reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem,  uygulamaları için Sharwa tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar,  telefon, e-posta/mail, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir.  Kullanıcı’ya gönderilecek ticari elektronik iletiler bakımından yürürlükteki mevzuat bakımından gerekli  olması halinde Kullanıcı’dan ayrıca onay talep edilecektir. 

6.3. Kullanıcı tarafından Hızlı Ecza’ya girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli  önlemler, Sharwa tarafındaki kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz  teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler Kullanıcı’ya ait cihazlardan  girildiğinden Kullanıcı tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri  zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu Kullanıcı’ya aittir. 

6.4. Kullanıcı, Sharwa’ya kendisine bildirilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurulmasını talep edebilir. Kullanıcı’nın bu  husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde  durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki  bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir.  Kullanıcı isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış  olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi  veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya  çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi  gibi konularda Sharwa’ya her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Söz konusu başvurular incelenerek  yasal süresi içerisinde Kullanıcı’ya mevzuatta öngörülen sürelerde dönüş yapılacaktır. 

6.5. Sharwa’nın; hizmetleri, fikri mülkiyet hakları, Sharwa ticari markaları, Sharwa ticari görünümü  veya Hızlı Ecza’nın tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar ile veri tabanı da dahil fakat bunlarla  sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları, her türlü ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a  yönelik tüm hakları münhasıran Sharwa’ya aittir. 

6.6. Kullanıcı, fikri mülkiyet hukuku dahilinde Hızlı Ecza içerisinde yer alan Sharwa ve/veya başka  3. kişilere ait resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını,  katalogları ve listeleri dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, Sharwa’ya ait herhangi bir içeriği  ve/veya ürün/yazılımı satamaz, otomatik program, robot gibi veri kazıma (data scraping) yazılımları  veya sistemleri vasıtasıyla veya herhangi bir yöntemle kopyalayamaz, yayınlayamaz kullanarak  türevlerini oluşturamaz, alt lisans veremez, başkasına devredemez, adi veya ticari şekilde 3. kişilere  doğrudan veya dolaylı olarak kiralayamaz, ödünç veremez, izinsiz çoğaltamaz, elektronik veya optik olarak transfer edemez, herhangi bir ortama aktaramaz, kaynak kod halinde dönüştüremez, tersine  mühendislik yapamaz, değiştiremez, söz konusu ürün/yazılımlardan esinlenerek başka programlar  yapamaz ve 3. kişilerin de bunları yapmasına izin veremez. İşbu maddeye aykırılık halinde Sharwa  nezdinde doğan her türlü zarardan münhasıran Kullanıcı sorumlu olacaktır. 

 1. BİLDİRİM VE İLETİŞİM 

Kullanıcı, Sipariş’e ilişkin tüm soru veya talepleri için [-] telefon numarasını (müşteri temsilcisi hattı)  arayarak veya info@sharwa.com.tr e-posta adresine e-posta atmak suretiyle Sharwa ile irtibata geçebilir.

 1. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME 

8.1. Taraflar, işbu Form’dan kaynaklanan her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulhen  çözmeye gayret edeceklerdir. Sulhen çözülemeyen uyuşmazlıkların çözümü işbu Form’un yorumlanmasında ve uygulanmasında Türkiye Cumhuriyeti Hukuku geçerli olacaktır.  

8.2. Form’dan doğan ihtilaflarda mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dahilinde  Kullanıcı ve Sharwa’nın kayıtlı adresinin bulunduğu yerdeki tüketici hakem heyetlerinin, parasal  sınırları aşan uyuşmazlıklarda Kullanıcı’nın ve Sharwa’nın bulunduğu yerdeki tüketici mahkemelerinin  yetkili olacağını kabul etmiştir. Uyuşmazlığın tüketici uyuşmazlığı olmaması halinde, İstanbul Merkez  (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.  

 1. DİĞER HUSUSLAR 

9.1. Form ve Sözleşme, Hızlı Ecza üzerinden kabul edilmesi üzerine, Hızlı Ecza’ya kaydolurken Kullanıcı’nın belirttiği e-posta adresine gönderilecektir. Form ve Sözleşme’ye Hızlı Ecza üzerinden her  zaman erişilebilir. Sipariş’e ilişkin tüm kayıtlar, tabi olunan mevzuat çerçevesinde 10 (on) yıl süre ile  Sharwa’nın kayıtlarında saklanacaktır. 

9.2. Kullanıcı, onayı halinde Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını oluşturacak bu Form ile, satışa  konu Ürün’ün temel özellik-nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat işlemleri, iade ve cayma hakkı  ile iletişim dahil tüm hususlarda bilgilendirilmiş bulunmaktadır. 

9.3. Bu Form’daki tüm hususlar Kullanıcı’nın Hızlı Ecza üzerinden elektronik olarak onayladığı an  itibarıyla geçerli olacak olup Kullanım Koşulları ve Sözleşme ile birlikte bağlayıcı olarak  uygulanacaktır.