Loading

SHARWA TEKNOLOJİ HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ aşağıda belirtilen bilgi güvenliği politikalarını temin eder:

  • Bilgi güvenliği alanında mevzuatların, standartların ve prosedürlerin öngördüğü şartları yerine getirmeyi ve sürdürmeyi,
  • Bilginin kullanılabilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumayı,
  • Bilgi güvenliğinin ihlaline ilişkin raporlamaların yapılabilmesi ve en kısa sürede aksiyonların alınması amacıyla, gerekli organizasyonel altyapının oluşturulmayı,
  • Bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak amacıyla farkındalık eğitimleri sağlamayı,
  • Şirketin güvenilirliğini ve marka imajını korumayı, bilgi güvenliği seviyesini korumayı ve iyileştirmeyi,
  • Kurum içi idari ve teknik denetimlerde bulunmayı ve bunların sonuçlarını yönetimin gözden geçirme toplantılarında dikkate almayı,
  • Şirket merkezi, şubelerinin ve bu kapsamdaki lojistik sahalarında bulunan kişisel veri içeren her türlü oluşumun güvenliğini sağlamayı,

Taahhüt eder.