Loading

SHARWA TEKNOLOJİ HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ 

 1. TANIMLAR 

Form : Ön Bilgilendirme Formu’nu ifade eder. 

Kanun : 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u ifade eder. 

Kart Saklama  Altyapısı 

: Kullanıcı’nın bir kereye mahsus olmak üzere kredi/banka kartı bilgilerini  Hızlı Ecza’ya girdiği ve bu bilgilerin daha sonraki kullanımlarda bir daha  ödeme bilgilerini girmeyi gerektirmeden kullanılmasının sağlandığı sistemi  ifade eder.  

Kullanıcı(lar) : Hızlı Ecza üzerinden Kullanım Koşulları’nı kabul etmek suretiyle üye olan  kişileri ifade eder. 

Kullanım  Koşulları 

: Kullanıcı’nın Hızlı Ecza’ya üye olduğu esnada kabul ettiği kullanım  koşullarını ifade eder. 

Kurye : Sharwa’nın işbu Sözleşme’ye konu Ürünler’in teslimi için yetkilendirdiği  gerek kendi çalışanı olan gerekse hizmet tedarik ettiği üçüncü taraf şirketlerin  çalışanları olan kuryeleri ifade eder.  

Mücbir Sebep  Halleri 

: Nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri, ulaşım kesintisi, elektrik kesintisi,  altyapı ve internet arızaları, iletişim sorunları, doğal afetler, isyan, yaygın  şiddet hareketleri, savaş, grev, salgın hastalık gibi olağanüstü olaylar veya  resmi makamların düzenlemeleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın  Taraflar’ın yükümlülüklerini yerine getirmesini objektif olarak  engelleyebilecek veya geciktirebilecek nitelikteki durumlar. 

Sharwa : Sharwa Teknoloji Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi’ni ifade eder. Sipariş : Kullanıcı’nın Hızlı Ecza üzerinden Ürün sipariş vermesini ifade eder.  Sipariş Bedeli : Kullanıcı’nın Sipariş verdiği Ürün(ler)’in satış fiyatı, teslimat masrafları ve  diğer her türlü vergi, resim, harç gibi ek ücretlerin toplamını ifade eder. 

Sözleşme : İşbu mesafeli satış sözleşmesini ifade eder. 

Ürün(ler) : Hızlı Ecza’da bulunan, Kullanıcı’nın mevcut seçenekler arasında seçtiği ve  Sipariş verdiği, Sharwa’nın da Kullanıcı’ya sağladığı ürünleri ifade eder.  

Yönetmelik : Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni ifade eder. 

 1. SİPARİŞ HAKKINDA DETAYLAR 
 2. Satıcı Bilgileri 

Unvan: Sharwa Teknoloji Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi  

Adres: Zümrütevler Mah. Ural Sk. Gerçek Kozmetik Blok No:11 Maltepe/İstanbul Telefon: +90 0216 589 2734 

E-posta: info@sharwa.com.tr 

Mersis No: 0769188555400001 

 1. Kullanıcı Bilgileri 

Teslim edilecek kişi:  

Teslimat Adresi:  

Telefon:  

E-posta: 

 1. Fatura Bilgileri 

Fatura, Sipariş teslimatı sırasında teslimat adresine Sipariş ile birlikte teslim edilecektir. Adı/Soyadı/Unvanı:  

Adres:  

Telefon:  

E-posta:  

 1. Ürün Hakkında Bilgiler 

Ürün(ler)’in temel özelliklerine (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) Hızlı Ecza’da yer  verilmektedir. Hızlı Ecza’da ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler Sharwa  tarafından güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise  belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Sözleşme konusu Ürün(ler)’in tüm vergiler dâhil satış fiyatı  aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Ürün Açıklaması  Adet  Peşin Fiyatı  Satış Fiyatı (KDV  Dahil)

 

 1. Teslimat Bilgisi 

Teslimat Adresi : 

Teslim Edilecek Kişi : 

Fatura Adresi : 

Sipariş Tarihi : 

Teslim Şekli : 

 1. SÖZLEŞME’NİN KONU VE KAPSAMI 

3.1. İşbu Sözleşme Kanun ve Yönetmelik’e uygun olarak düzenlenmiş olup Taraflar işbu Sözleşme  tahtında Kanun ve Yönetmelik’ten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve  anladıklarını, Hızlı Ecza’ya üye oldukları esnada kabul ettikleri Kullanım Koşulları’nın işbu  Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olduğu kabul ve beyan ederler. 

3.2. Sözleşme’nin konusu, Kullanıcı’nın Hızlı Ecza üzerinden türünü/adını, adedini, satış fiyatını,  teslimat bedelini, ödeme şeklini belirlemek suretiyle Sipariş verdiği Ürün’ün, Sharwa tarafından  Kullanıcı’ya satışı ve teslimi hakkında Kanun, Yönetmelik ve ilgili diğer yasal düzenlemeler uyarınca  Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesine ilişkindir. 

3.3. Sözleşme’de büyük harf ile başlayan ifadeler Form’da ve Kullanım Koşulları’nda tanımlanan anlamı taşımaktadır. 

 1. KULLANICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ 

4.1. Kullanıcı, Hızlı Ecza’ya üye olurken verdiği tüm bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu,  Sharwa’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, Sharwa’nın ilk bildirimi  üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini taahhüt eder. 

4.2. Kullanıcı, Ürün’ün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli, teslimatı, cayma hakkı ve  aşağıda yer alan diğer hususlara ilişkin olarak Sharwa tarafından sunulan Form’u incelediğini, kendisine  mevzuatta öngörülen gerekli tüm bilgilendirmenin yapıldığını ve elektronik ortamda teyit ettiğini beyan  eder.

Kullanıcı, Sözleşme’nin kurulması ve Sipariş verilmesi, ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce  Hızlı Ecza üzerinden aşağıdaki hususlarda bilgilendirilmiş olup Kullanıcı, Hızlı Ecza’nın ilgili  bilgilendirme kısımlarındaki tüm açıklamaları incelediğini, okuduğunu, anladığını ve kendisine gerekli  bilgilendirmenin yapıldığını kabul ve beyan etmektedir: 

 1. Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri, 
 2. Sharwa’nın unvanı ve MERSİS numarası, 

iii. Kullanıcı’nın Sharwa ile hızlı bir şekilde irtibat kurmasına (gerekmesi halinde şikayetlerini  iletebileceği) imkân veren, Kullanıcı’nın açık adresi, telefon numarası, e-posta adresi  iv. Ürünler’in tüm vergiler dahil toplam fiyatı, tüm nakliye, teslim ve benzeri ek masraflar ile  bunların önceden hesaplanamaması halinde ek masrafların ödenebileceği bilgisi, Sharwa  tarafından kabul edilen ödeme yöntem-araçları bilgisi, 

 1. Ürünler ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleşme’nin ifasına ilişkin  bilgiler, bu hususlarda Taraflar’ın sorumlulukları, 
 2. Kullanıcı’nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve  usulü ve iade için öngörülen taşıyıcı bilgileri ile hakkın süresinde kullanılmaması  durumunda Kullanıcı’nın cayma hakkını kaybedeceği,  

vii. Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres ve elektronik posta bilgileri, viii. Kullanıcı’nın hangi durumlarda cayma hakkından faydalanamayacağına ya da hangi  koşullarda cayma hakkını kaybedeceğine ilişkin bilgi, 

 1. Ürünler için Sharwa tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları, 
 2. Ödeme, teslimat, ifaya ilişkin bilgiler ve Sharwa’nın şikayetlere ilişkin çözüm yöntemleri, xi. Dijital içeriklerin işlevselliğini etkileyebilecek teknik koruma önlemleri, xii. Hızlı Ecza’nın hangi donanım ya da yazılımla birlikte çalışabileceğine ilişkin bilgi, xiii. Kullanıcı bilgileri için geçerli Sharwa tarafından uygulanan gizlilik, veri kullanımı-işleme  

ve Kullanıcı’ya elektronik iletişim kuralları ile Kullanıcı’nın bu hususlarda Sharwa’ya  verdiği izinler, Kullanıcı’nın kanuni hakları, Sharwa’nın hakları ve Taraflar’ın haklarını  kullanım usulleri,  

xiv. Kullanıcı’nın uyuşmazlık konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemesine veya Tüketici  Hakem Heyetine yapabileceklerine dair bilgi. 

4.3. Kullanıcı, Hızlı Ecza’yı kullanırken mevzuata uygun davranmayı kabul eder. Kullanıcı, Hızlı  Ecza’yı hiçbir şekilde kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde,  yasalara uygun olmayan bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde  kullanamaz. Ayrıca, başkalarının Hızlı Ecza’yı kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı (spam, virüs,  truva atı vb.) işlemlerde bulunamaz. Aksi takdirde, tüm hukuki ve cezai yükümlülük münhasıran  Kullanıcı’ya aittir. Ayrıca mevzuat veya Sözleşme’nin ihlali nedeniyle, Sharwa’nın Kullanıcı’ya karşı  yasal yollara başvurma hakkı saklıdır. 

4.4. Sharwa’nın Hızlı Ecza’da ilan ettiği promosyonları/kampanyaları ve hediye çeklerinin  geçerliliğini dilediği zaman durdurma, güncelleme veya koşullarını değiştirme hakkı saklıdır.  Kullanıcı’nın Hızlı Ecza üzerinden vereceği her sipariş öncesinde promosyon/kampanya, hediye çeki  kullanım koşullarını incelemesi gerekmektedir. 

4.5. Kullanıcı, aksi Hızlı Ecza üzerinden açıkça bildirilmediği takdirde, aynı Sipariş’te birden fazla  promosyon, kampanya veya hediye çekinden yararlanamaz.

4.6. Kullanıcı, Sözleşme konusu Ürün’ü teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı  yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Ürün’ü kuryeden teslim almayacaktır. Teslim alınan Ürün’ün hasarsız ve  sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Ürün’ün özenle korunması borcu, Kullanıcı’ya aittir.  Kullanıcı cayma hakkını kullanılacaksa Ürün’ü kullanmamalı ve fatura ile iade etmelidir. 

4.7. Sharwa, ancak kendisi tarafından belirlenmek suretiyle Hızlı Ecza üzerinden ilan edilen  kapsama alanlarında teslimat yapabilmektedir. Hızlı Ecza üzerinden Sipariş alınabilen bu kapsama  alanları haricinde teslimat gerçekleştirilmemektedir. 

4.8. Ürün(ler), Kullanıcı’nın Sipariş esnasında bildirdiği adrese teslim edilecektir, [Sipariş  verildikten sonra ilgili Sipariş’e dair adres değiştirilemez]. Sipariş Bedeli’nin 500 (beş yüz) TL ve altında  olması ve Kullanıcı’nın tercih etmesi halinde, temassız teslimat yöntemi ile (OTP kodu) teslim mümkün  olabilmektedir. Bir diğer ifadeyle, koşulların sağlandığı durumda Kullanıcı’nın “temassız teslim”  seçeneğini tercih etmesi halinde kendisine iletilecek OTP kodunun kurye ile paylaşılması halinde  Sipariş’in adrese teslim edilmesi mümkün olacak olup Sipariş teslim edilmiş sayılacaktır. Kullanıcı ya  da belirlediği alıcının teslimat adresinde bulunmaması, teslim almaması veya hatalı adres bildirilmesi  durumunda Sharwa, hiçbir sorumluluk kabul etmez, böyle bir durumda Sharwa, edimini tam ve eksiksiz  olarak yerine getirmiş kabul edilecektir. Bu nedenle, Kullanıcı’nın Sipariş’i geç teslim almasından  kaynaklanan her türlü zarar ile Sipariş’in Kullanıcı’nın kusurundan dolayı beklemiş olması ve/veya  Sipariş’in teslim edilememesi nedeniyle Sharwa’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler  Kullanıcı’ya ait olacaktır. 

 1. KULLANIM ŞARTLARI VE GENEL HÜKÜMLER 

5.1. Sharwa, Form’da yer alan kendisine ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olduğunu, Kullanıcı’yı sahip olduğu tüm yasal ve sözleşmesel haklara ilişkin olarak Form ve Kullanım Koşulları ile  bilgilendirdiğini kabul eder. 

5.2. Sharwa, Ürün(ler)’in mevzuata uygun olarak, sağlam, eksiksiz, Sipariş’te belirtilen niteliklere  uygun olarak Kullanıcı’ya teslim edilmesinden sorumludur. 

5.3. Sharwa, Form ve Kullanım Koşulları’nda ilettiği iletişim bilgileri üzerinden Kullanıcı’nın  Sipariş’e ilişkin sorularını mümkün olduğu ölçüde yanıtlayacaktır. 

5.4. Hızlı Ecza’da yer alan her türlü bilginin Sharwa tarafından tek taraflı olarak değiştirilebilmesi  mümkündür. Söz konusu bilgiler Sharwa tarafından değiştirilinceye kadar Hızlı Ecza’da gösterilen  bilgiler geçerli olacaktır.  

5.5. Sharwa’nın Hızlı Ecza’da kullandığı görsel öğeler temsili olabilir. Hızlı Ecza’da yer alan içerik  ve görsel öğelerin tüm telif hakları saklı olup kısmen veya tamamen kullanılması, çoğaltılması,  yayınlanması veya yeniden işlenmesi yasaktır. 

5.6. Kullanıcı, Hızlı Ecza’da Ürün’ün temel özellik ve nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli,  teslimatına ilişkin Form’u okuyup bilgi sahibi olduğunu ve teyit ettiğini kabul eder. Kullanıcı’nın Form’u elektronik ortamda teyidi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, Sharwa tarafından  Kullanıcı’ya verilmesi gereken adresi, Ürün’e ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dahil fiyatını ve  teslimata ilişkin diğer bedelleri, ödeme ve teslimat bilgileri de dahil olmak üzere mevzuat uyarınca  verilmesi zorunlu tüm bilgileri doğru ve eksiksiz olarak edindiğine delalet eder.

5.7. Kullanıcı, tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini işbu Sözleşme’de yer alan Sharwa iletişim  bilgilerine ve/veya Hızlı Ecza’nın sağladığı kanallarla ulaştırabilirler. 

5.8. Hızlı Ecza üzerinden gösterilen teslim süresi, Sharwa’nın teslimatı gerçekleştirmeyi hedeflediği  tahmini ve bağlayıcı olmayan bir süredir. Ürün(ler), Sipariş tarihinden itibaren 3 (üç) günlük süreyi  aşmamak koşulu ile Kullanıcı veya Kullanıcı’nın belirttiği adresteki kişi/kuruluşa en kısa zamanda  teslim edilir. Sipariş tarihinden itibaren 3 (üç) günlük süre içerisinde teslimatın gerçekleşmemiş olması  halinde Kullanıcı, siparişini iptal edebilir. Kullanıcı’nın veya teslim edilecek kişinin teslim anında  adreste bulunmaması durumunda Kullanıcı’nın Sipariş’i geç teslim almasından ve/veya hiç teslim  almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden Sharwa sorumlu değildir. 

5.9. Sharwa, Ürün/ler’i tedarik edemeyeceğinin anlaşılması halinde, Kullanıcı’yı en kısa süre  içerisinde bilgilendirecek ve açık onayını alması koşulu ile, ilgili Ürün/ler ile eşit kalite ve fiyatta farklı  bir Ürün tedarik edebilecektir. Kullanıcı’nın bu duruma onay vermemesi halinde Sipariş iptal edilecek  ve eksik Ürün’e ait bedel Kullanıcı’ya iade edilecektir. 

5.10. Kullanıcı’nın kredi/banka kartı ile yaptığı ödemelerde Sharwa tarafından kredi/banka kartına  iade edilen tutarın banka tarafından Kullanıcı hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 (iki) ile  3 (üç) haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra Kullanıcı’nın hesaplarına yansıması  halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan Kullanıcı, olası gecikmeler için Sharwa’yı  sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

5.11. Kullanıcı cayma hakkının kapsamı ve kullanılma koşullarına ilişkin olarak Form’da detaylı  olarak bilgilendirilmiştir. 

5.12. Kullanıcı’ya, bir veya birden fazla Ürün’ün bedelini ödemesine yarayan bir hediye çeki  tanımlanmış olması halinde, hediye çekinin süresi içinde kullanılmaması veya Kullanıcı tarafından  Kullanım Koşulları’na aykırı ya da suiistimal edecek şekilde kullanılması nedeniyle Sipariş’in iptal  edilmesi durumunda, Kullanıcı hiçbir geri ödeme veya telafi talep edemez. 

5.13. Kullanıcı’nın Hızlı Ecza’da kullandığı kredi/banka kartına ait banka, kampanyalar düzenleyerek  Kullanıcı’nın seçtiği taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi  hizmetler sunulabilir. Bu tür kampanyalar bankanın inisiyatifindedir.  

5.14. Kullanıcı ile Sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması ve Ürün’ün,  Uygulama üzerinden belirlenen alıcıya tesliminden evvel siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin  güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, Sharwa, Sipariş’i iptal edebilir. 

5.15. Sipariş’in teslimat masrafları aksine bir hüküm veya uygulama (Sipariş Bedeli’nin belirli bir  miktarı (Hızlı Ecza üzerinden ilan edilecek miktarları) aşması hali veya çeşitli zamanlarda Sharwa’nın  inisiyatifine göre yapılacak promosyonlar) yoksa Kullanıcı’ya aittir. Sharwa, Hızlı Ecza üzerinden  teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları Sharwa’ya ait olacaktır.  Sipariş teslimatı Sharwa’nın stokunun müsait olması halinde ve ödemenin Kullanıcı tarafından  gerçekleştirilmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. 

5.16. Sipariş edilmeyen Ürünler’in gönderilmesi durumunda, Kullanıcı’ya karşı herhangi bir hak ileri  sürülemez. Bu hallerde, Kullanıcı’nın sessiz kalması ya da Ürün’ü kullanmış olması, sözleşmenin  kurulmasına yönelik kabul beyanı olarak yorumlanamaz.

5.17. Kullanıcı’nın Hızlı Ecza üzerinden duyurulan zamanlarda sipariş edebileceği Ürün adetlerine  kısıtlama getirilebilir. Kullanıcı’nın Hızlı Ecza üzerinden yapılan duyurularda belirtilen adetin üzerinde  Ürün Sipariş vermesi halinde Siparişler iptal edilebilecek ve yasal süresi içerisinde Ürün bedelleri  Kullanıcı’ya iade edilecektir. Kullanıcı işbu hususları kabul ederek Sipariş oluşturduğunu, adet  sınırlamasını geçen siparişlerde Sharwa’nın Sipariş’i iptal etme hakkının olduğunu kabul, beyan ve  taahhüt eder. 

 1. ÜCRETLER VE TAHSİLİ 

6.1. Kullanıcı, henüz Sipariş vermeden önce Hızlı Ecza üzerinden, Sipariş vermesi halinde  ödemekle yükümlü olacağı, Ürünler’in Sipariş Bedeli’ne ilişkin olarak bilgilendirilmiştir. 

6.2. Kullanıcı’nın kredi kartı veya banka kartı ile Sipariş Bedeli’ni ödeme işlemleri kapsamında  yapacağı ödemelerde Kart Saklama Altyapısı olarak Masterpass alt yapısı kullanılır. Kullanıcı’ya ait  kredi kartı bilgileri Sharwa ile paylaşılmaz. Bu yöntemle yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde  bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka  Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. Kullanıcı, Hızlı  Ecza’da birden fazla kredi/banka kartı ya da ödeme aracı tanımlayarak seçtiği kredi/banka kartı ya da  ödeme aracı ile işlem yapabilir. 

6.3. Ürün(ler)’in Sipariş Bedeli, Kart Saklama Altyapısı kullanılarak Kullanıcı’nın Sipariş  esnasında bilgilerini girerek seçtiği kredi/banka kartından, Sipariş verildiği an tahsil edilecektir.  

6.4. Sharwa’nın teslim yükümlülüğü ancak Sipariş Bedeli’nin eksiksiz bir şekilde tahsil edilebilmesi  halinde doğacaktır. Herhangi bir nedenle Kullanıcı tarafından Sipariş Bedeli ödenmez veya yapılan  ödeme banka/finans kuruşu tarafından iptal edilirse, Sharwa, teslim yükümlülüğünden kurtulmuş kabul  edilecektir. Herhangi bir sebeple banka/finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak  banka/finans kuruşu tarafından Sharwa’ya yapılan ödemelere ilişkin Kullanıcı, Sharwa’nın herhangi bir  sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder. 

6.5. Kullanıcı’nın, kredi/banka kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart  sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya  karşı sorumlu olacaktır. Böyle bir durumda Sharwa’nın uğradığı zarar ve ziyandan Kullanıcı sorumlu  olacak olup zarar ve ziyanı derhal, nakden ve defaten tazmin edecektir.  

6.6. Kredi/banka kartı ile alınmış Ürün için cayma hakkının kullanılması veya Ürün’ün başka  herhangi bir sebeple iadesi veya Sipariş’in iptal edilmesi durumunda Sharwa, Kullanıcı’ya nakit para ile ödeme yapamamaktadır. Ürün bedelinin kredi/banka kartına iadesi, ilgili bankanın prosedürlerine göre  yapılmaktadır. 

 1. SORUMLULUK 

Sharwa’nın, Form ve Sözleşme’de yer alan yükümlülüklerinin Mücbir Sebep Halleri veya objektif  olarak kendi kusurundan kaynaklanmayan herhangi bir nedenle yerine getirilememesi durumunda hiçbir  sorumluluğu bulunmamaktadır.

 1. BİLDİRİM VE İLETİŞİM 

Kullanıcı, Sipariş’e ilişkin tüm soru veya talepleri için [-] telefon numarasını (müşteri temsilcisi hattı)  arayarak veya info@sharwa.com.tr e-posta adresine e-posta atmak suretiyle Sharwa ile irtibata geçebilir. 

 1. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME 

9.1. Taraflar, işbu Sözleşme’den kaynaklanan her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulhen  çözmeye gayret edeceklerdir. Sulhen çözülemeyen uyuşmazlıkların çözümü işbu Sözleşme’nin yorumlanmasında ve uygulanmasında Türkiye Cumhuriyeti Hukuku geçerli olacaktır.  

9.2. Sözleşme’den doğan ihtilaflarda mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dahilinde  Kullanıcı ve Sharwa’nın kayıtlı adresinin bulunduğu yerdeki tüketici hakem heyetlerinin, parasal  sınırları aşan uyuşmazlıklarda Kullanıcı’nın ve Sharwa’nın bulunduğu yerdeki tüketici mahkemelerinin  yetkili olacağını kabul etmiştir. Uyuşmazlığın tüketici uyuşmazlığı olmaması halinde, İstanbul Merkez  (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.  

 1. KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ  

Taraflar, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Sharwa’nın resmi defter, ticari defter ve  kayıtlarıyla, veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının ve  elektronik ortamdaki yazışmaların bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin  Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu  kabul, beyan ve taahhüt eder.  

 1. BÜTÜNLÜK 

Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği,  yasaya aykırılığı ve uygulanamaz olması, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve  geçerliliğini etkilemeyecektir.  

 1. YÜRÜRLÜK 

Kullanıcı’nın Hızlı Ecza’da “Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni okudum ve kabul  ediyorum.” seçeneğini onaylaması ile Form ve Sözleşme’nin tüm koşulları derhal yürürlüğe girer.