Loading

HIZLI ECZA KULLANIM KOŞULLARI 

 1. TARAFLAR  

İşbu Hızlı Ecza Kullanım Koşulları (“Koşullar”),  

 1. Zümrütevler Mah. Ural Sk. Gerçek Kozmetik Blok No:11 Maltepe/İstanbul” adresinde bulunan  Sharwa Teknoloji Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi (“Sharwa”)  

ile  

 1. Hızlı Ecza’ya üye olmak isteyen kullanıcılar (“Kullanıcı”)  

arasında aşağıda belirtilen şartlar ve hükümler dâhilinde …/…/…… tarihinde akdedilmiş ve yürürlüğe  girmiştir.  

Sharwa ve Kullanıcı ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır. 

 1. TANIMLAR 

Hızlı Ecza : Kullanıcılar’ın Android ve Apple Store vasıtasıyla indirmek suretiyle üye olduğu  ve Sipariş verebildiği Sharwa’ya ait mobil uygulamayı ifade eder. 

İşgünü : Üye İşyerleri’nin tabi olduğu mevzuat uyarınca faaliyet gösterebildikleri çalışma  gün ve saatlerini kapsayan günleri ifade eder. 

Kullanıcı(lar) : Hızlı Ecza üzerinden Kullanım Koşulları’nı kabul etmek suretiyle üye olan kişileri  ifade eder. 

Ürün(ler) : Hızlı Ecza’da bulunan, Kullanıcı’nın mevcut seçenekler arasında seçtiği ve Sipariş  verdiği, Sharwa’nın da Kullanıcı’ya sağladığı ürünleri ifade eder.  

Kart Saklama  Altyapısı 

Mesafeli Satış  Sözleşmesi 

: Kullanıcı’nın bir kereye mahsus olmak üzere kredi/banka kartı bilgilerini Hızlı  Ecza’ya girdiği ve bu bilgilerin daha sonraki kullanımlarda bir daha ödeme  bilgilerini girmeyi gerektirmeden kullanılmasının sağlandığı sistemi ifade eder.  

: Taraflar arasında Sipariş verilmesi esnasında kurulması gereken ön bilgilendirme  formu ve bu formda yer alan bilgiler uyarınca kurulan mesafeli satış sözleşmesini  ifade eder.  

Sipariş : Kullanıcı’nın Hızlı Ecza üzerinden Ürün(ler) sipariş vermesini ifade eder.  Koşullar : İşbu kullanım koşullarını ifade eder.  

 1. BAŞVURU VE ÜYELİK 

3.1. Hızlı Ecza’nın akıllı cep telefonlarına indirilmesi, kurulması ve üye olunması ücretsizdir. 

3.2. Kullanıcı, Hızlı Ecza’ya üye olabilmek için 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş ve Sharwa tarafından  herhangi bir sebep dolayısıyla üyelikten yasaklanmamış olmalıdır.  

3.3. Kullanıcı, Hızlı Ecza üzerinden kayıt için gerekli olan bölümleri doldurmak ve ardından GSM  numarasını, kendisine gönderilecek link veya doğrulama kodu vasıtası ile doğrulamak suretiyle Hızlı  Ecza’ya üye olacaktır. Doğrulama onayının Kullanıcı’ya ulaşmasının ardından Kullanıcı, kendisinin  belirlediği şifre ile Hızlı Ecza’yı kullanmaya başlayabilecektir. Kullanıcılar, Hızlı Ecza’ya üye olmakla,  Sharwa ile akdetmiş olduğu işbu Koşullar hükümlerine uyacağını kabul ve taahhüt eder.

3.4. Kullanıcı tarafından belirlenen şifre sadece Kullanıcı bilgisi dahilinde olacaktır. Kullanıcı şifresi  unutulduğu takdirde Hızlı Ecza, talep üzerine Kullanıcı’nın Hızlı Ecza’da kayıtlı e-posta adresine yeni  şifre oluşturabilmek için bir bağlantı linki gönderecektir. Şifrenin belirlenmesi, güvenliği, korunması ve  3. kişilerin bilgisinden uzak tutulması tamamıyla Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kayıt esnasında  Kullanıcı tarafından belirlenen şifre ve kullanıcı adı münhasıran Kullanıcı’nın kullanımına tahsis  edilmiş olup bu bilgiler 3. taraflarla paylaşılamaz. Kullanıcı, söz konusu bilgilerin kendisi tarafından 3. 

kişilerle paylaşılmasından doğabilecek her türlü zarara karşı Sharwa’yı tazmin etmeyi kabul ve taahhüt  eder. Sharwa şifre kullanımından doğacak problemlerden veya Kullanıcı’nın uğrayacağı olası  zararlardan kesinlikle sorumlu değildir.  

3.5. Kullanıcı, Hızlı Ecza’ya giriş esnasında vermiş olduğu bilgilerin eksiksiz, gerçeğe uygun ve  güncel bilgiler olduğunu ve söz konusu bilgilerin değişmesi halinde Hızlı Ecza üzerinden bu bilgileri  güncellemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi durumda meydana gelebilecek her türlü zarardan Kullanıcı  sorumlu olacaktır. Bununla birlikte Kullanıcı, Sharwa’nın söz konusu bilgilerin güncel  tutulmaması/olmaması sebebiyle uğrayacağı her türlü zarar ve 3. kişilere yapılacak ödemeler ile her  türlü ceza ve benzeri mali yükümlülükler sebebi ile uğradığı zararı tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.  

3.6. Kullanıcı’nın, Sipariş’i getiren kuryeyi puanlama imkânı bulunmakla birlikte Kullanıcı’nın, ilgili kuryeye, Hızlı Ecza üzerinden bahşiş ödemesi yapmak istemesi halinde, kuryeyi puanladığı sayfada yer  alan bahşiş tutarlarından birini seçip ya da istediği tutarı girdikten sonra yönlendirileceği ödeme  ekranında işlem yapması gerekecektir. Bahşiş, Kullanıcı memnuniyetine bağlıdır ve tamamıyla  Kullanıcı’nın isteği üzerine uygulanır. Bahşiş tutarının tamamı Kullanıcı’nın bahşiş vermeyi seçtiği  kuryeye ödenecektir. Sharwa bu tutarı sadece bir aracı olarak tahsil etmektedir. 

3.7. Kullanıcı, bahşiş tutarlarından birini seçip ya da istediği tutarı girdikten sonra “Gönder” tuşuna  basarak, (i) kuryeye belirtilen tutarda bahşiş vermeyi ve (ii) Sharwa’nın bu tutarı ilgili sipariş verirken  Kart Saklama Altyapısı üzerinden kullandığı kredi/banka kartı vasıtasıyla veya Kullanıcı’nın  seçtiği/eklediği farklı bir kartla tahsil etmesini kabul eder. Bahşiş ödemesi iptal edilemez; “Gönder”  tuşuna basılması ile birlikte Sharwa tüm bahşiş tutarını tahsil etmiş olacaktır ve sonrasında herhangi bir  iade işlemi gerçekleştirilemeyecektir. 

 1. HIZLI ECZA’NIN KULLANIMI 

4.1. Sharwa, kendi belirlediği ve Hızlı Ecza üzerinden sipariş verilebilen kapsama  alanlarında/bölgelerde teslimat yapabilmektedir. Kullanıcı’nın, Hızlı Ecza üzerinden teslimat adresi  seçmesi ile birlikte, kendisine ilgili kapsama alanı/bölge içerisinde ve ilgili kapsama alanına/bölgeye özgülenmiş Ürün(ler) gösterilir. 

4.2. Kullanıcı’ya Hızlı Ecza üzerinden gösterilen teslim süresi, Sharwa’nın teslimatı  gerçekleştirmeyi hedeflediği tahmini ve bağlayıcı olmayan bir tahmini süredir. Sipariş’in hedeflenen  tahmini süre içerisinde teslim edilememesinden Sharwa sorumlu tutulamaz. 

4.3. Ürün satış fiyatı, teslimat masrafları, taşıma araçlarına ilişkin bedeller ve diğer her türlü vergi,  resim, harç gibi ek ücretler, Kullanıcı’nın seçtiği kredi/banka kartından veya diğer ödeme yönteminden,  Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde belirtilen şekilde tahsil edilecektir. 

4.4. Kullanıcı’nın kredi kartı veya banka kartı ile Sipariş Bedeli’ni ödeme işlemleri kapsamında  yapacağı ödemelerde Kart Saklama Altyapısı olarak Masterpass alt yapısı kullanılır. Kullanıcı’ya ait  kredi kartı bilgileri Sharwa ile paylaşılmaz. Bu yöntemle yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde 

bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka  Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. Kullanıcı, Hızlı  Ecza’da birden fazla kredi/banka kartı ya da ödeme aracı tanımlayarak seçtiği kredi/banka kartı ya da  ödeme aracı ile işlem yapabilir. 

4.5. Kullanıcı’nın Hızlı Ecza’yı kullandığı cihazını kaybetmesi veya cihazın çalınması halinde bu  durum derhal Sharwa’ya bildirilmeli ve kartın kullanımına son verilmesi gerekmektedir. Aksi halde 3.  kişiler Hızlı Ecza üzerinden ödeme yapmaya devam edebileceğinden böyle bir durumda Sharwa hiçbir  şekilde sorumlu tutulamaz.  

4.6. Kredi/banka kartı ya da diğer ödeme araçlarına ilişkin bilgileri 3. kişiler ile paylaşmamak, bu  bilgileri 3. kişiler tarafından kullanılan Hızlı Ecza’ya tanımlamamak münhasıran Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Aksi halde doğacak her türlü zarardan münhasıran Kullanıcı sorumlu olacaktır.  

4.7. Kullanıcı, Hızlı Ecza’yı hukuka ve amacına uygun şekilde kullanmayı ve Hızlı Ecza dahilinde  yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder. Kullanıcı’nın  Hızlı Ecza aracılığıyla ve/veya dahilinde, işbu koşullara ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği  herhangi bir işlem, eylem ve/veya faaliyetleri nedeniyle Sharwa doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir  şekilde sorumlu tutulamaz. 

4.8. Sharwa, Kullanıcı’dan ya da kuryeden kaynaklanan veya Sharwa’nın elinde olmayan sebeplerle  Sharwa bünyesinde ortaya çıkan teknik aksaklıklar nedeniyle hizmetten faydalanılamaması durumunda  işbu koşullar ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini veya tamamını ifa edememesi nedeniyle  sorumlu tutulamayacak ve kendisinden herhangi bir nam altında herhangi bir talepte  bulunulamayacaktır. 

4.9. Kullanıcı, Hızlı Ecza aracılığıyla ve/veya Hızlı Ecza dahilinde, dışarıdan hizmet alması halinde  ilgili kurye ve/veya 3. kişiler tarafından işbu Koşullar’a ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirilen  herhangi bir işlem, eylem ve/veya faaliyet nedeniyle Sharwa’nın doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir  şekilde sorumlu tutulamayacağını ve maddi ve manevi herhangi bir tazmin sorumluluğunun  bulunmadığını kabul eder. 

4.10. Kullanıcı, hukuken taşınması yasak olan herhangi bir ürünün taşınmasını doğrudan ya da dolaylı  olarak Ürün satışı ile bağlantılı tarafların herhangi birinden talep etmeyeceğini, aksi halde doğacak her  türlü cezai, hukuki, mali ve idari zarardan münhasıran sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder. İşbu  maddeye aykırılık halinde Sharwa’nın zarar görmesi halinde Kullanıcı, Sharwa’nın bütün zararlarını  tazmin edeceğini, 3. kişilerin zarar görmesi ve bu zararın Sharwa tarafından tazmin edilmek durumunda  kalınması halinde; Sharwa’nın yapmış olduğu ödemeleri kendisine kayıtsız şartsız rücu edebileceğini,  bu halde kendisine rücu edilen bedeli Sharwa’nın ilk talebi üzerine derhal, nakden ve defaten Sharwa’ya ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

4.11. Kullanıcı’nın işbu Koşullar’da belirtilen koşullara aykırı davrandığının tespiti halinde Sharwa;  Kullanıcı’nın üyeliğini askıya alma veya Hızlı Ecza’dan bir daha üye olamamak üzere tamamen çıkarma  hakkını saklı tutar.

4.12. Kullanıcı, ödemeyi Sharwa’ya yapmakla ödeme yükümlülüğünü ifa etmiş sayılır. Kendisinden  Sipariş teslimi esnasında veya sonrasında, bahşiş ödemesi yapılması hariç olmak üzere, herhangi bir  ücret talep edilmez. 

4.13. Kullanıcı, teslimat, ödeme, iade ve cayma hakkı gibi konularda Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde detaylı olarak bilgilendirilecektir. 

4.14. Sipariş, Kullanıcı’nın sipariş verirken bildirdiği adrese teslim edilir, Sipariş verildikten sonra  ilgili Sipariş’e dair adres değiştirilemez. Kullanıcı’nın tercih etmesi halinde, Mesafeli Satış  Sözleşmesi’nde belirtilen koşullarda temassız teslimat yöntemi ile (OTP Kodu) teslim de mümkün  olabilmektedir. Kullanıcı ya da belirlediği alıcının teslimat adresinde bulunmaması, teslim almaması  veya hatalı adres bildirilmesi durumunda Sharwa, hiçbir sorumluluk kabul etmez, böyle bir durumda  Sharwa, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş kabul edilecektir. Bu nedenle, Kullanıcı’nın  Sipariş’i geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Sipariş’in Kullanıcı’nın kusurundan  dolayı beklemiş olması ve/veya Sipariş’in teslim edilememesi nedeniyle Sharwa’ya iade edilmesinden  dolayı oluşan giderler Kullanıcı’ya ait olacaktır.  

4.15. Kullanıcı, Sipariş’e ilişkin tüm öneri ve şikayetlerini Sharwa’nın müşteri temsilcisi hattı olan [- ] numaralı telefon veya info@sharwa.com.tr e-posta adresi üzerinden yetkililere aktarabilir. 

4.16. Kullanıcı, Hızlı Ecza üzerinden verilen tüm Siparişler’in, yapılan alışverişlerin kişisel kullanım  ve tüketim amaçlı olarak son kullanıcıya yapıldığını, tekrar satış amaçlı olmadığını kabul ve beyan eder. 

4.17. Sipariş(ler)’e ilişkin fiş veya fatura Sipariş(ler) ile birlikte Kullanıcı’ya teslim edilir. 

4.18. İptal ve iadelerde ücret iadesi, Kullanıcı’nın seçtiği ödeme yöntemine göre değişiklik  gösterebilecektir. Kredi/banka kartlarıyla yapılan ödemelere ilişkin iadeler, ilgili bankaların  prosedürlerine göre yapılacaktır. 

4.19. Hızlı Ecza üzerinden satışa sunulan Ürünler’in fiyat veya Ürün özelliklerinde hata olması  durumunda Sharwa, Kullanıcı’yı bilgilendirmek suretiyle ilgili hatayı düzeltecek şekilde teslimatı  yapabilir veya Sipariş’i iptal edebilir. Sharwa, Ürünler’in içeriğine dair doğru ve dürüst açıklamaları Hızlı Ecza üzerinden yapmak adına gerekli özeni gösterecektir. 

4.20. Hızlı Ecza’da listelenen kampanyalar; anlık, bölgesel, kişiye özel, Ürün ya da ödeme seçeneği  bazlı düzenlenebilmektedir. Tek veya sınırlı sayıda tanımlanan kampanyalarımızın kullanımı; Sharwa hesabı, cihaz, kredi kartı, e-posta adresi, lokasyon ve benzeri bilgilere bağlı olarak çoklu kampanya  kullanımını önleme maksadıyla sınırlandırılabilir. 

 1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI 

5.1. Sharwa’nın; hizmetleri, fikri mülkiyet hakları, Sharwa ticari markaları, Sharwa ticari görünümü  veya Hızlı Ecza’nın tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar ile veri tabanı da dahil fakat bunlarla  sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları, her türlü ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a  yönelik tüm hakları münhasıran Sharwa’ya aittir. 

5.2. Kullanıcı, fikri mülkiyet hukuku dahilinde Hızlı Ecza içerisinde yer alan Sharwa ve/veya başka  3. kişilere ait resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını,  katalogları ve listeleri dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, Sharwa’ya ait herhangi bir içeriği ve/veya ürün/yazılımı satamaz, otomatik program, robot gibi veri kazıma (data scraping) yazılımları  veya sistemleri vasıtasıyla veya herhangi bir yöntemle kopyalayamaz, yayınlayamaz kullanarak  türevlerini oluşturamaz, alt lisans veremez, başkasına devredemez, adi veya ticari şekilde 3. kişilere doğrudan veya dolaylı olarak kiralayamaz, ödünç veremez, izinsiz çoğaltamaz, elektronik veya optik olarak transfer edemez, herhangi bir ortama aktaramaz, kaynak kod halinde dönüştüremez, tersine  mühendislik yapamaz, değiştiremez, söz konusu ürün/yazılımlardan esinlenerek başka programlar  yapamaz ve 3. kişilerin de bunları yapmasına izin veremez. İşbu maddeye aykırılık halinde Sharwa  nezdinde doğan her türlü zarardan münhasıran Kullanıcı sorumlu olacaktır. 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 

6.1. Kullanıcı, kendisine veya 3. bir kişiye ait veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek,  güncellemek, değiştirmek amaçlarıyla Hızlı Ecza’da yer alan kişisel verilere erişmeyeceğini ve kendi  sistemlerine indirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

6.2. Kullanıcı Hızlı Ecza’ya üye olurken işbu Koşullar’ı onaylamak ve üyelik sonrası Hızlı Ecza  içerisindeki hareketleri esnasında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca  veri sorumlusu olan Sharwa ile paylaştıkları ad, soyad, elektronik posta adresi, Sipariş adres/adresleri,  telefon numarası başta olmak üzere kendisine sunulan aydınlatma metinlerinde yer verilen kişisel  verilerinin (“Kişisel Veri/ler”) Kanun’da belirlenmiş olan esaslar çerçevesinde ve uygun güvenlik  düzeyinin temin edilmesine yönelik her türlü teknik ve idari tedbirin alınması suretiyle işleneceğini ve  3. kişilere aktarılabileceğini bildiğini, Hızlı Ecza’ya üye olduğu esnada Kişisel Verileri’nin işlenmesine  ilişkin detayları içeren aydınlatma metninin kendisine sunulduğunu ve kendisine sunulan aydınlatma  metni ile Sharwa Gizlilik Politikası’na Hızlı Ecza üzerinden her zaman ulaşabileceğini ve hatta bu  hususta Sharwa’ya usulüne uygun bir başvuru yapması halinde kendisine Sharwa tarafından gerekli  desteğin sağlanacağını bildiğini beyan ve taahhüt eder. 

6.3. Sharwa, işbu Koşullar sebebiyle vakıf olduğu Kişisel Verileri, Kanun’da sayılan hallerde  Kullanıcı’nın açık rızasından bağımsız olarak ve gerektiğinde Kullanıcı’nın açık rızasını almak suretiyle  işleyebilecek, Sharwa’nın sözleşmesel ilişkisi bulunan iş ortaklarına ve tedarikçilerine aktarabilecek ve  Sharwa’nın yurt dışında bulunan sunucularında muhafaza edebilecektir. 

6.4. Kullanıcı’ya ait Kişisel Veriler, Kanun’a uygun şekilde maskelenmek veya anonimleştirilmek  suretiyle araştırma, planlama ve istatistik amaçlarıyla her zaman kullanılabilir. 

6.5. Kullanıcı, Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarına yönelik olarak Sharwa’ya her zaman  başvuruda bulunabilir. Sharwa’ya yapılacak başvurular; (i) Kullanıcı’nın Sharwa’ya ait sistemlerde  kayıtlı e-posta adresinden kvkk@sharwa.com.tr adresine e-posta göndermesi suretiyle, (ii) Kullanıcı’nın  kimliğini tevsik eden belgeler ile birlikte yazılı olarak “Zümrütevler Mah. Ural Sk. Gerçek Kozmetik  Blok No:11 Maltepe/İstanbul” adresinde bulunan şirket merkezimize elden teslim etmesi veya kargo ile  göndermesi suretiyle veya (iii) Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve  Esaslar Hakkında Tebliğ’de öngörülen sair yöntemleri kullanması suretiyle Sharwa’ya iletebilir.  

6.6. Kullanıcı, Hızlı Ecza üzerinde herhangi bir siber saldırı yahut yazılımsal hata dahil fakat  bunlarla sınırlı olmamak üzere sebeplerle, erişmemesi gerekmesine karşın 3. kişilerin kişisel verilerine  erişebilir duruma geldiği takdirde bu durumu gecikmeksizin Sharwa’ya bildirir. 

6.7. Koşullar’ın işbu maddesi, Sharwa ile Kullanıcı arasında akdedilen sözleşmelerin herhangi bir  sebeple sona ermesinden sonra da süresiz olarak yürürlükte kalmaya devam eder.

 1. GİZLİLİK 

Taraflar’a ait her türlü mali tablo, rapor, finansal ve hukuksal bilgiler, marka, üyelik bilgileri, ticari sır  ya da diğer yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü bilgi, söz konusu ticari ilişki esnasında  tarafların ve çalışanlarının öğrenecekleri yazılı ve/veya sözlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler, müşteri ve  piyasa bilgileri ve diğer bilgi ve veriler “Gizli Bilgi” olarak kabul edilir. İşbu Koşullar ihlal edilmeksizin  hukuki ve meşru yollarla kamuoyunun bilgisi dâhilinde olan ve Taraflar’ın gizli olmadığını açıkça ve  yazılı olarak belirttiği bilgiler Gizli Bilgi kapsamında değerlendirilmeyecektir. Taraflar yürürlükte olan  bir kanun veya diğer düzenleme ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı veya idari emir gereğince bu  bilgileri açıklayabilir. Bu durumda birbirlerine bu hususta derhal ve her halde 2(iki) iş günü içerisinde  bilgi vereceklerdir. Taraflar bu madde kapsamında değerlendirilebilecek her türlü bilgi ve veriyi  korumayı, işbu madde saklı kalmak kaydıyla her ne suretle olursa olsun 3. kişilerle doğrudan/dolaylı  olarak paylaşmamayı ve ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı taahhüt ederler. 

 1. MÜCBİR SEBEPLER  

İşbu Koşullar kapsamında mücbir sebep (nakliyeyi engelleyen hava muhalefetleri, ulaşım kesintisi,  elektrik kesintisi, altyapı ve internet arızaları, iletişim sorunları, doğal afetler, isyan, yaygın şiddet  hareketleri, savaş, grev, salgın hastalık gibi olağanüstü olaylar veya resmi makamların düzenlemeleri  dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) sayılan ve Sharwa’nın faaliyet ve operasyonlarını etkileyen tüm  durumlarda Sharwa, işbu Koşullar ile belirlenen edimlerden herhangi birini geç veya eksik ifa etme  yahut ifa edememe nedeniyle sorumlu tutulamaz. Yukarıda belirtilen mücbir sebep halleri nedeniyle  Kullanıcı, Sharwa’dan herhangi bir nam ve isim altında tazminat talep edemez. 

 1. DEĞİŞİKLİKER 

Sharwa, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Koşullar’ı, uygun göreceği herhangi  bir zamanda, Hızlı Ecza üzerinden ilan ederek değiştirebilir. 

 1. SÜRE VE SONA ERME 

10.1. Kullanıcı, Hızlı Ecza’yı kullanmayı dilediği zaman sonlandırma hakkına sahiptir. İşbu Koşullar,  Sharwa’nın haklı sebeple Kullanıcı’nın üyeliğine son verme hakkı saklı kalmak kaydıyla, Kullanıcı’nın  Hızlı Ecza üzerindeki üyeliği sona erinceye kadar yürürlükte kalacak ve Taraflar arasında hüküm ve  sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. 

10.2. Sharwa, Kullanıcı’nın işbu Koşullar dahilinde belirtilen hükümlere ve Hızlı Ecza içinde yer alan  kullanıma, üyeliğe ve Sharwa hizmetlerine ilişkin benzeri kurallara aykırı hareket etmesi durumunda  yahut Sharwa tarafından işbu Koşullar üzerinde yapılan değişikliklerin Kullanıcı tarafından kabul  edilmemesi durumunda; Koşullar’ı tek taraflı olarak ve haklı sebeple feshedebilecektir. 

10.3. Taraflar arasında akdedilen sözleşmelerin herhangi bir sebeple feshi durumunda, işbu  Koşullar’daki kişisel verilerin korunması, gizlilik ve fikri mülkiyet hükümleri süresiz olarak yürürlükte  kalmaya devam edecektir. 

 1. DEVİR YASAĞI 

Kullanıcı, işbu Koşullar’dan doğan haklarını, menfaatlerini veya yükümlülüklerini Sharwa’nın yazılı  izni olmaksızın, hiçbir şekilde 3. kişilere devir veya temlik edemez. Sharwa’nın yazılı izni olmaksızın  yapılan temlik veya devir işlemi geçersiz olacaktır. 

 1. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME 

12.1. Taraflar, işbu Koşullar’dan kaynaklanan her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulhen  çözmeye gayret edeceklerdir. Sulhen çözülemeyen uyuşmazlıkların çözümü işbu Koşullar’ın yorumlanmasında ve uygulanmasında Türkiye Cumhuriyeti Hukuku geçerli olacaktır.  

12.2. Koşullar’dan doğan ihtilaflarda mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dahilinde  Kullanıcı ve Sharwa’nın kayıtlı adresinin bulunduğu yerdeki tüketici hakem heyetlerinin, parasal  sınırları aşan uyuşmazlıklarda Kullanıcı’nın ve Sharwa’nın bulunduğu yerdeki tüketici mahkemelerinin  yetkili olacağını kabul etmiştir. Uyuşmazlığın tüketici uyuşmazlığı olmaması halinde, İstanbul Merkez  (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.  

 1. KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ  

Taraflar, işbu Koşullar’dan doğabilecek ihtilaflarda Sharwa’nın resmi defter, ticari defter ve kayıtlarıyla,  veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının ve elektronik  ortamdaki yazışmaların bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Hukuk  Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan  ve taahhüt eder.  

 1. BÜTÜNLÜK  

Koşullar’ın herhangi bir hükmünün veya Koşullar’da yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya  aykırılığı ve uygulanamaz olması, Koşullar’ın geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini  etkilemeyecektir.  

 1. YÜRÜRLÜK 

Kullanıcı, Hızlı Ecza’yı cihazına yüklemesi, üyelik oluşturması ve kullanması esnasında işbu Koşullar’a  tabi olacağını kabul ve taahhüt eder. 

Son Güncelleme Tarihi: …/…/……