Loading

ÇEREZ POLİTİKASI

İşbu Çerez Politikası (“Politika”), SHARWA TEKNOLOJİ HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”) ait  https://www.hizliecza.com.tr  alan adlı internet sitesinin (“Site”) kullanımları sırasında çalışan çerezlerden elde edilen kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin tanımlamalar yapmak ve veri sahibini aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

 1. ÇEREZ NEDİR?

Çerez, ziyaret ettiğiniz web siteleri tarafından tarayıcılar vasıtasıyla bilgisayarınıza, akıllı telefonlarınıza, tabletlerinize, sair mobil cihazlarınıza ve/veya ağ sunucusuna depolanan ufak metinlerdir. Sitemizi ziyaret ettiğinizde, bilgisayarınızdaki verilerin bazıları “Çerez/Çerezler” olarak saklanabilir. Bu çerezlerin kullanımı ile tarayıcınız ve sunucu arasında bir bağlantı sağlanmaktadır. Daha detaylı bilgi için http://www.aboutcookies.org/ ve http://www.allaboutcookies.org/ adreslerini inceleyebilirsiniz.

Belirtmek isteriz ki Çerezler; bilgisayarınızdaki programların çalıştırılması veya bilgisayarınıza virüs gönderilmesi için kullanılamaz. Çerezlerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuatlara uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

 1. POLİTİKA’NIN AMACI NEDİR?

İşbu Politika’nın amacı, tarafımızca işletilmekte olan https://www.hizliecza.com.tr  alan adlı Site’nin çerezlerinin kullanımı sırasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. Bu kapsamda, Site’de hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımız ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğiniz hususlarında sizleri aydınlatmak istiyoruz:

 1. HANGİ TİP ÇEREZLERİ KULLANMAKTAYIZ?

Çerez türlerini, kullanım amaçlarına göre çerezler, sürelerine göre çerezler ve taraflarına göre çerezler olmak üzere üçlü bir tasnife tabi tutmak mümkündür.

3.1. Sürelerine Göre Çerezler

Şirket olarak, sürelerine göre oturum çerezleri kullanmaktayız.

3.1.1. Oturum Çerezleri: Geçici çerez olarak da adlandırılan oturum çerezi, Şirketimiz tarafından oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmaktadır. İnternet tarayıcınızı kapattığınızda oturum çerezleri de kendiliğinden silinmektedir.

 

 

3.2. Taraflarına Göre Çerezler

Şirketimiz tarafından birinci parti çerezleri kullanılmaktadır.

3.2.1. Birinci Taraf Çerezler: Birinci parti çerezleri; doğrudan tarafımızca tasarlanmakta olup, Site’ye ait kişileştirilmiş bilgilerinizi cihazınızda saklamasını ve daha sonraki ziyaretlerinizde sizi tanıyarak bu bilgilerin kullanılmasına imkân sağlamaktadır. Bir diğer deyişle birinci parti çerezleri, web sitesi ziyaretlerinizi kişileştirmek için kullanılmaktadır.

3.3. Kullanım Amaçlarına Göre Çerezler

Şirketimiz tarafından kullanım amaçlarına göre farklı kategorilere ayrılan çerez türlerinden yalnızca Zorunlu Tanımlama Çerezleri kullanılmaktadır.

3.3.1. Zorunlu Tanımlama Çerezler: Bu çerezler Sitemizin çalışması için zorunlu olan ve sistemlerimizce kapatılması mümkün olmayan çerezlerdir. Zorunlu tanımlama çerezleri, kullanıcının talep etmiş olduğu bir bilgi toplumu hizmetinin (örneğin; log-in olma, form doldurma, gizlilik tercihlerinin hatırlanması gibi) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar. Bu kapsamda, genel olarak açık rıza dışındaki işleme şartlarına gidilen çerez türleri olarak değerlendirilmektedirler. Tarayıcınızı zorunlu tanımlama çerezlerini engelleyecek veya sizi uyaracak şekilde ayarlayabilirsiniz; ancak bu durumda Sitemizin bazı bölümleri gerektiği gibi çalışmayacaktır. Bu çerezler şöyledir:

 1. a) Kullanıcı Girdili Çerezler

 

Bu tür çerezler, ziyaretçilerin girdilerini izleyip bunları hizmet sağlayıcıya aktaran oturum çerezleridir. Bu çerezler, tipik olarak benzersiz bir numara olan Oturum-ID değerine bağlı birinci taraf çerezler olup, en geç oturumun sonlanmasıyla birlikte çerezin kullanım süresinin de bitmektedir. Örnek verilecek olursa bu tür çerezler, Sitemizde bulunan çevrim içi bir formu doldururken kullanıcıyı izleyen, kullanıcının butonu tıklayarak forma girdiği bilgilerin kaydını tutan çerezlerdir.

 

 1. b) Kimlik Doğrulama Çerezleri

 

Kimlik doğrulama çerezleri, kullanıcıyı bir internet sitesine giriş yaptığında tanımlamak için kullanılmaktadırlar. Bu çerezler,çeşitli üyelik tiplerindeki ziyaretçilerin Site’ye giriş yaptığı süre boyunca tutulan çerezlerdir. Giriş yapıldığında tutulur, oturum süresi bittiğinde (çıkış yapılması dahildir) kullanım süresi dolar.

 

 1. c) Açık Rıza Yönetim Platformu için Kullanılan Çerezleri Çerezlere bağlı olarak örneğin IP adresi alınan ve banlanma gibi durumları kontrol etmek için kullanıcı IP adresi database’de tutulur. Kullanıcı aynı IP adresi ile tekrar girdiğinde tekrar kontrol edilebilmesi için kullanıcı merkezli çerez oluşturulur. Kullanım süresi her oturum sonunda sonlanır.

 

ç) Birinci Taraf Analitik Çerezler

 

Google Analytics için kullanılan çerez türüdür. Site ve Site’de bulunan sayfaların kullanım istatistiklerini görüntülemek için Google taraflı kullanılır. Oturum sırasında kullanılır fakat IP adresi gibi global veriler Google tarafında daha sonrasında raporlama yapılabilmesi için de tutulur.

 

 1. ÇEREZLERİN KULLANIM AMAÇLARI VE ÇEREZ KULLANIMININ HUKUKİ SEBEBİ

Toplanan çerezlerin kullanım amaçları başlıca şöyledir:

 • Site’nin performans yönünden işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak,
 • Tercihlerinizi ve web sitesi istatistikleriniz gibi diğer bilgileri hatırlamak ve dönüşüm oranlarını izlemek, (söz konusu veri Şirketimize anonim veri olarak aktarılmaktadır.)
 • Kişiselleştirme ve hedefleme faaliyetlerini gerçekleştirmek,
 • Analiz faaliyetlerini gerçekleştirilmek,

Şirketimizin çerez genel uygulaması çerçevesinde, kişisel verilerinizi KVKK’nın 5’inci maddesi uyarınca aşağıda yer alan hukuki sebeplere dayanarak otomatik yollarla işlemektedir:

 

 • Veri Sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,

 

 1. ÇEREZLER VASITASIYLA TOPLANAN KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILMAKTADIR?

Şirketimiz, çerezler vasıtasıyla topladığı kişisel verilerinizi KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına yönelik hükümlerine uyumlu şekilde “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, veri minimizasyonu ilkesine riayet ederek ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir.

Kişisel verileriniz, Sitemizin düzgün çalışması için hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilerle paylaşılabilecektir.

 

ÇEREZLERİN KULLANIMINI NASIL KONTROL EDEBİLİRİM?

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkânına sahipsiniz. Daha fazla bilgi için aşağıdaki tablodaki linkleri ziyaret edebilirsiniz:

Çerez Adı Çerez Sağlayıcı Çerez Kullanım Amacı Çerez Kullanım Süresi
_ga Google Ziyaretçilerin İnternet Sitesini nasıl kullandığına dair istatistiksel verileri oluşturmak ve benzersiz bir kimlik (unique ID) kaydetmek için kullanılan çerezdir 1 Yıl
_ga_* Google Ziyaretçilerin oturum ve kampanya verilerini hesaplamak ve sitenin analiz raporu için site kullanımını izlemek için kullanılır. Çerez bilgileri anonim olarak saklar ve benzersiz ziyaretçileri tanımak için rastgele oluşturulmuş bir sayı atar 1 Yıl

 

 1. VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR?

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, Veri Sahibi olarak;

 

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVKK madde 13 /1 uyarınca, işbu maddede belirtilen haklarınızı kullanmak için talebinizi, yazılı olarak https://www.hizliecza.com.tr/ adresimizde yer alan başvuru formu ve kimliğinizi tevsik edici belgeleri eksiksiz doldurarak “Zümrütevler Mahallesi Ural Sokak No:11 Maltepe/İstanbul” adresine bizzat elden veya noter vasıtasıyla veya sistemdeki kayıtlı e-posta adresinizden bilgi@hizliecza.com mail adresine veya KEP adresinizin mevcut olması halinde sharwa@hs01.kep.tr adresine göndermeniz halinde 30 (otuz) gün içerisinde başvurunuz değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

 

Taleplere ilişkin olarak yazılı şekilde yanıt verilmesi ve bu sebeple ayrıca bir maliyet söz konusu olması halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.